Welkom bij KOVC Sterrebeek

Intern reglement KOVC

Zoals elke club, kan ook KOVC Sterrebeek niet zonder een minimum aan regels en richtlijnen. Wij willen er immers voor zorgen dat Sterrebeek een correcte en positieve uitstraling heeft en dat alle medewerkers, vrijwilligers van de club worden gerespecteerd in wat ze voor de club en haar leden doen.

De aansluiting bij onze club impliceert dan ook dat het interne reglement door spelers, ouders en begeleiders gekend is en geaccepteerd. Inbreuken op dit reglement zullen dan ook door het clubbestuur worden gesanctioneerd.

Stiptheid

 • Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.
 • De spelers blijven rustig in de kleedkamer tot de trainer hen komt ophalen. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld.
 • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur voor aanvang in de kleedkamer aanwezig (tenzij anders op aanvraag trainer).
 • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen.

Parking Zeenstraat

 • Aanwezigheid op de training is verplicht en aanwezigheden worden geregistreerd.
 • Voor de keepers (vanaf U10 tot U21) is de keeperstraining verplicht.
 • Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, informeert hij tijdig persoonlijk de trainer.
 • Tijdens de training of wedstrijd verlaat niemand het veld behoudens uitdrukkelijke toestemming van de trainer.
 • Het veld wordt niet betreden zolang andere ploegen hun training of wedstrijd niet afgewerkt hebben.
 • Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen (vanaf 12j). Indien je deze vergeten bent, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).
 • Uiterlijk 15 min. na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.

Houding

 • Wees altijd en overal beleefd.
 • Leg je neer bij het gezag van de trainer.
 • Behandel medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.
 • Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel ten allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

Hygiëne

 • Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen.
 • Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband, oorbellen, piercing, ...) gedragen tijdens de training of wedstrijd.

Kwetsuren

 • Bij een kwetsuur kan je een ongevalsaangifte en procedure bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij Danny Cleynhens ingeleverd te worden.
 • Gelieve bij kwetsuren de diagnose van je arts ook aan je trainer te bezorgen.

Verzorging en voeding

 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus ook vermeden te worden.
 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende (cola, sprite, fanta,…) dranken wordt afgeraden.
 • Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen. Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.

Informatie en taal

 • Alle activiteiten zullen worden aangekondigd aan de valven aan Zeenstraat en of via de website.
 • Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend, ontvangen de spelers een schriftelijke uitnodiging (t.e.m. kadetten). Voor de oudere jeugd zal de trainer zijn selectie bekendmaken na de laatste weektraining.
 • De voertaal van onze club is Nederlands. Anderstaligen kunnen bij eventuele problemen terecht bij de trainers.

Kledij & materiaal

 • Het lidgeld dient betaald te worden uiterlijk voor de start van de nieuwe competitie. Niet betaling voor dit tijdstip datum impliceert dat de speler niet speelgerechtigd is. Bij financiële problemen kan men steeds contact nemen met Danny Cleynhens of Nico Zelck.
 • iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt een jeugdpakket.
 • Bij elke wedstrijd komt elke speler toe in clubtraining.
 • Wedstrijdshirt zal door de club ter beschikking worden gesteld bij de aanvang van het seizoen. Elke speler zorgt voor het wassen van de wedstrijduitrusting. Op het einde van het seizoen wordt de shirt terug ingeleverd. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.
 • Voetbalschoenen: tot en met -11 is men van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor de andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi's) te spelen. Ijzeren studs zijn niet toegelaten aan de Zeenstraat (synthetisch veld).
 • Op verplaatsing zorg je dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.
 • Ook regenvestje en zeker lange broek zijn aan te raden tijdens de trainingen vanaf november tot en met maart.
 • Verloren voorwerpen bevinden zich aan de ingang van de kleedkamers aan de Zeenstraat

Infrastructuur

 • Zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden blijft de deur van de kleedkamer gesloten. De trainer bekomt bij aanvang van de training of wedstrijd de sleutel van kantineverantwoordelijke en overhandigd die weer na de kleedkamer gekuist te hebben.
 • De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.
 • De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche.
 • Het reinigen van de kleedkamers is de verantwoordelijkheid van elke ploegtrainer. In functie van de leeftijdscategorie staat het de trainer echter vrij om praktische organisatie hiervan naar eigen goeddunken te organiseren.
 • Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigden.
 • Er wordt voor of na training/wedstrijd niet over het terrein gelopen.
 • Het trainingsmateriaal zal door elke ploeg steeds naar het trainingsveld gedragen en na de training weer verzameld worden. Elke ploeg zorgt er voor dat alle materiaal, inclusief verplaatsbare doelen, weer op de voorziene plaats worden teruggezet.
 • Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen.
 • Wagens worden geparkeerd op de voorziene parking (asfalt-voor de jeugdclub of op de stoep conform de verkeersreglementering). Er worden geen wagens geparkeerd aan de inrit richting plein, noch voor de kantine of kleedkamers.

Vervoer

 • De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt.
 • Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto's. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer.
 • Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Studie & voetbal

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Wij willen onze jeugd immers een goede kwaliteitsvolle voetbalopleiding geven die te combineren blijft met studies.
 • Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden.
 • Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.
 • Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!
 • Spelers met vragen of problemen kunnen steeds terecht bij de jeugdvoorzitter of je trainer.

Ouders

Ouders, familie en vrienden en van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantines aan de Zeenstraat of de Tramlaan. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardig supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

Wat wij verwachten van de ouders:

 • Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.
 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 • Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, mossel- of steakfeest, wedstrijd 1e ploeg, ... Hiervoor kan u contact op nemen met Danny Cleynhens.
 • Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra sportieve vragen kan je steeds de jeugdvoorzitter contacteren.
 • Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 min. na het einde van de training.

Testtraining of - wedstrijd

 • Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen. Gelieve je trainer te contacteren indien je hiervoor een uitnodiging ontvangt.

Sancties

 • Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door het jeugdbestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.

Vakantie

 • Gelieve zo weinig mogelijk vakanties te plannen tijdens het training- en wedstrijdperiodes. De voorbereiding start half augustus en dan ook alle spelers verwacht. Gelieve op voorhand je trainer te verwittigen indien je toch niet aanwezig zou kunnen zijn.

Evaluaties

 • Op periodieke basis zullen individuele evaluaties plaatsvinden. Deze worden opgesteld door de trainers onder verantwoordelijkheid van de jeugd coördinator.
Facebook
Facebook
Nieuwsbrief
Schrijf u hier in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws over jouw favoriete club!

Twitter
Twitter